سینمای خانگی www.parsentekhab.com

سینمای خانگی مجموعه ای از وسایل صوتی و تصویری است که میتواند تجربه تماشای یک فیلم در خانه را به کلی دگرگون کند. با استفاده از این تجهیزات و چیدمان صحیح آنها، تلویزیون ساده منزل شما به یک سینمای کوچک و خودمانی تبدیل میشود. خرید سیستم سینمای خانگی میتواند کاری مشکل و وقت گیر باشد زیرا شما چه در این زمینه تازه کار باشید و چه قصد داشته باشید سیستم موجود خود را به روز در آورید، سیستمهای سینمای خانگی دارای هزاران گزینه مختلف است که باید درنظر گرفته شوند.
برترین عنوان
Sony 4/8

 

JVC: تا حالا استفاده نکردم (حمید). Sony: امکاناتش از همه بهتره به شرط این که اصل باشه (حمید).
Panasonic: اگر اصل باشد عالیه (حمید). JVC: عالی است (mmf66).
Sony: گران اما برتر (mmf66). LG: کیفییت عالی قیمت عالی (mmf66).
Samsung: گول زننده (mmf66). Panasonic: شاهکار (mmf66).کلید واژه ها :

سینمای خانگی