LG www.parsentekhab.com


یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق حرارتی و سازوکاری برای انتقال گرما از داخل این محفظه به بیرون تشکیل می‌شود. از یخچال برای خنک نگهداشتن مواد غذایی، داروها و دیگر چیزهای فاسد‌شدنی استفاده می‌شود.
یخچال فریزر LG


نظرات
صلاح : بد نیست .
م : بهتربن در خدمات رسانی
بهترین سرویس / مدل
مرديپور : LG

امتیاز
3/8

کلید واژه ها :

یخچال فریزر LG