ARJ www.parsentekhab.com


یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق حرارتی و سازوکاری برای انتقال گرما از داخل این محفظه به بیرون تشکیل می‌شود. از یخچال برای خنک نگهداشتن مواد غذایی، داروها و دیگر چیزهای فاسد‌شدنی استفاده می‌شود.
یخچال فریزر ARJ


نظرات
صلاح : بی مصرفه !
بهترین سرویس / مدل

امتیاز
2

کلید واژه ها :

یخچال فریزر ARJ , یخچال فریزر ارج